Kun ikääntyvän väestön määrä Suomessa lisääntyy ja palvelutarpeet haastavat kuntien palvelujärjestelmät, kasvavat kansalaisjärjestöjen ja ikäihmisten itsensä vastuu terveyden ja toimintakyvyn säilyttämisessä ja edistämisessä.

Raha-automaattiyhdistyksen tukemassa Terveen iän avaimet 2011–2013 -projektissa vahvistettiin sosiaali- ja terveysalan järjestöissä työskentelevien ammattihenkilöiden ja vertaisohjaajien osaamista terveyden ja toimintakyvyn edistämisessä. Projektissa tuotettiin usean järjestön yhteistyönä kaksi eripituista koulutuskokonaisuutta, joiden sisällöt ja materiaalit on koottu tälle sivustolle.

Sivusto on suunnattu kaikille ikäihmisten terveyden edistämisestä kiinnostuneille asiantuntijoille, vertaistoimijoille ja ikäihmisille.

Tervetuloa!