IPT eli ikääntyneiden päihdetyö

Kirjoittaja: Sininauhaliitto ry

Motto: ”Hyvän vanhenemisen eväitä, ihmisarvoa puolustaen”

Toiminnan tavoite

Ikääntyneiden ihmisten päihdetyön tavoitteena on tukea päihteiden kanssa tasapainoilevien ikääntyneiden ihmisten arjen hallintaa ja osallisuutta. Pyrkimyksenä on lisätä tietoa päihdeilmiön erityispiirteistä kuten esimerkiksi asumisen haasteista tai alkoholin ja lääkkeiden yhteisvaikutuksista. Toiminnassa puolustetaan hyvän vanhenemisen toteutumista ja kehitetään ikäerityistä päihdetyötä eettiset ja moraaliset kysymykset tiedostaen. 

Ikäeettisyys

Ikäeettinen päihdetyö tarkoittaa moraalisten kysymysten ottamista tietoisesti pohdittaviksi. Moralisoinnin sijaan käydään keskustelua oikeista ja vääristä tavoista suhtautua ikääntyneiden ihmisten juomakulttuurisiin tapoihin. Ikäeettisen päihdetyön tehtävänä on purkaa negatiivisesti latautunut stereotypia vanhasta juoposta avuttomana ja arvottomana objektina. Haasteena on ratkaista arvokkaan vanhuuden ja päihdeongelman välinen ristiriita ja nähdä ikääntynyt ihminen oman elämänsä parhaana asiantuntijana ja sankarina.

Miten toimin, jos ikääntyneellä läheiselläni on päihdeongelma?

  • Kohtaan läheiseni kokonaisvaltaisesti.
  • Kuuntelen moralisoimatta.
  • Tuen läheiseni arjen hallintaa.
  • Konsultoin päihdetyön asiantuntijoita. 
  • Otan selvää vertaistuellisesta ryhmätoiminnasta, jota on tarjolla erilaisiin tilanteisiin ja tarpeisiin.   

Mitä ovat riskitekijät?

Suurin osa ikääntyneistä ihmisistä käyttää jotakin lääkettä johonkin vaivaansa tai sairauteensa. Lääkettä määrättäessä on aina hyvä kysyä lääkäriltä tai apteekista, sopiiko lääkkeen kanssa ottaa alkoholia. Lääkkeen ottaminen on aina ensisijaista. Alkoholin kanssa kannattaa olla varovainen, sillä tiettyjen lääkkeiden ja alkoholin yhteisvaikutukset voivat olla arvaamattomia.

Sosiaali- ja terveysministeriö on määritellyt 65 vuotta täyttäneille alkoholin annossuositukset. Terve, yli 65-vuotias mies tai nainen voi suosituksen mukaan juoda korkeintaan kaksi annosta kerralla/päivässä tai seitsemän annosta viikossa ilman, että juomisesta syntyy alkoholihaittoja. Turvallisen alkoholinkäytön rajat ovat yksilöllisiä.