Koulutuksen toteutus

Terveen iän avaimet on ikäihmisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen suunnattu koulutuskokonaisuus. Koulutus voidaan järjestää yhteistyössä oman alueen eri toimijoiden kanssa. Järjestämisvastuun ja koordinoinnin on hyvä olla yhden tahon hallinnassa.

Koulutuksen voi järjestää esimerkiksi 10-kerran kokonaisuutena, jolloin jokainen eri osa-alue käydään läpi itsenäisenä kokonaisuutena. Tarpeen mukaan koulutuksen voi järjestää myös lyhyempänä esimerkiksi 5-kerran kokonaisuutena, jolloin yhdellä koulutuskerralla käsitellään useampaa terveyden edistämisen osa-aluetta.  

Teoreettisen opiskelun, ryhmätyön ja muiden yhteistoiminnallisten menetelmien lisäksi koulutus voi sisältää myös käytännön harjoittelua ja tutustumiskäyntejä.  

10 ohjetta koulutuksen toteutukseen

1. Valitse yhteistyökumppanit oman alueen järjestöistä. Näin tuet paikallista järjestötoimintaa ja edistät yhteistyön jatkumista.  

2. Aloita koulutuksen markkinointi ajoissa. Hyödynnä mukana olevien järjestöjen verkostot, alueen lehdet sekä paikalliset tapahtumat.

3. Sovi aikatauluista ja kokoontumispaikoista. Kokoontuminen eri oppimisympäristöissä ja järjestöjen toimitiloissa aktivoi osallistujia ja helpottaa tutustumista muihin järjestöihin.  

4. Mieti kohderyhmä huomioiden, mikä tunti- ja kertamäärä ovat sopivia kuhunkin koulutukseen (Terveen iän avaimet -projektissa mukana olleiden mielestä 8-kertaa olisi sopivin laajuus). 

5. Muista tauottaa kurssipäivä. Kahvitauko ja jumppahetki ovat tärkeitä. 

6. Luennoille on hyvä järjestää runsaasti konkreettisia esimerkkejä ja aiheeseen liittyviä materiaaleja.

7. Kuuntele osallistujia ja innosta heitä kehittämään koulutusta yhteistyössä. Arvioikaa yhdessä jokainen koulutuskerta: mikä oli hyvää, mitä voisi vielä kehittää. 

8. Koulutukseen on hyvä liittää terveyttä ja hyvinvointia tukevia tutustumiskäyntejä. 

9. Osallistu erilaisiin paikallisiin tilaisuuksiin: messuille, näyttelyihin, keskustelutilaisuuksiin. 

10. Palkitse osallistujat lopuksi todistuksilla.