Mielen hyvinvointi

Kirjoittaja: Suomen Mielenterveysseura ry

Motto: ”Mielen hyvinvointi on voimavara. Omaa mielen hyvinvointia voi treenata, helliä ja vahvistaa.”

Mielenterveys on hyvinvoinnin tila, jossa yksilö pystyy toteuttamaan kykyjään ja lisäksi kykenee tulemaan toimeen elämän rasitusten ja vastoinkäymisten kanssa, tekemään työtä tuottavasti ja antoisasti sekä toimimaan yhteisönsä jäsenenä (WHO:n määritelmä). Mielenterveys on olennainen osa ihmisen hyvinvointia ja terveyttä – ei ole terveyttä ilman mielenterveyttä! 

Ikääntyneen ihmisen mielen hyvinvoinnin kulmakivet:

 • perusasiat: toimeentulo, asuminen
 • liikunta
 • sosiaaliset aktiviteetit
 • seksuaalisuus
 • mielen taidot.

Psyykkisellä kimmoisuudella eli resilienssillä tarkoitetaan taitoa tulla toimeen muutosten kanssa ja oppia niistä. Se vaatii stressinsietokykyä ja palautumiskykyä. 

Mielenterveys ja mielenterveyden häiriöt ovat kaksi eri käsitettä.

1. Mielenterveys ja voimavarat:

 • ei voida tehdä diagnoosia
 • ei tarvitse hoitoa
 • elämäntaidollinen
 • kokemuksellinen käsite

2. Mielenterveyden häiriöt tai ongelmat:

 • voidaan tehdä diagnoosi
 • voidaan hoitaa
 • lääketieteellinen käsite, diagnoosin tekee lääkäri

Mistä mielenterveys koostuu?

 • positiivisesta mielen terveydestä
 • perusvoimavaroista
  • riittävästä levosta
  • hyvästä ravitsemuksesta
  • fyysisestä kunnosta
  • henkisestä vireydestä
  • seksuaalisuuden toteuttamisesta
 • elämäntaidoista
  • tunnetaidoista
  • selviytymistaidoista
  • asennoitumisesta
 • elämänilosta.

Mielen hyvinvointi ja elämänkulku:

 • Elämänkokemus ja ikääntyminen tuovat yhä uutta. 
 • Aikuisen ihmisen psyykkinen kehittyminen jatkuu.
 • Haasteina muutostilanteiden kohtaaminen: esimerkiksi eläkkeelle jääminen, oma tai läheisen sairaus, läheisen menettäminen, kodista luopuminen.
 • Ikäihmisiä ei tarvitse suojella haasteilta. Kaiken ikäiset voivat oppia uutta. Esteettömyys ei tarkoita suojelemista elämältä ja riskeiltä!