Aivoterveys ja muisti

Kirjoittaja: Helsingin Alzheimer-yhdistys ry

Motto: ”Onneksi kaikkea ei tarvitse muistaa, muistikin tarvitsee lepoa”

Muistihäiriöt on tärkeää havaita varhain

Aivot ovat ihmisen toimintaa säätelevä elin ja siksi tärkeä myös muistin kannalta. Ilman muistia emme selviydy mistään arjen toiminnoista.  

Muistioireiden syy tulee aina selvittää, koska muistipulmien taustalla voi olla muutakin, kuin etenevä muistisairaus. Muistin ja muun kognitiivisen toimintakyvyn oireilu paljastaa herkästi muitakin siihen vaikuttavia tekijöitä kuten esim. liian suuren työmäärän, epäterveelliset elämäntavat sekä uniongelmat. Muistia voidaan tutkia luotettavin menetelmin ja tunnistaa erilaisia muistisairauksia yhä varhaisemmassa vaiheessa 

Ennaltaehkäise muistipulmia

Voimme itse vaikuttaa paljon muistisairauksien ennaltaehkäisyyn ja siksi riskitekijät on hyvä tunnistaa.  Aivoterveydestä kannattaa huolehtia monipuolisesti kaiken ikää ja näin kasvattaa reserviä iän muutoksia vastaan. Kun hermosoluja kuolee, on aivoterveellisesti eläneillä enemmän ”reserviä” valmiina aivoissa. Uusia neuroneita syntyy myös iäkkäillä, mikäli annamme aivoille uutta tekemistä ja vahvistamme jo opittua. 

Muistisairauksien ennaltaehkäisy on tehokkainta aloittaa viimeistään keski-iässä. Tärkeää on huolehtia oikeanlaisesta ravinnosta, liikunnasta, sosiaalisesta aktiivisuudesta ja erilaisten sairauksien, kuten diabeteksen, verenpainetaudin ja korkean kolesterolin oikeanlaisesta hoidosta. 

Milloin ja minne muistitutkimuksiin?

Muistipulmat tulee aina ottaa vakavasti. Jokaiselle sattuu joskus unohduksia. Tärkeää on verrata miten tilanne on muuttunut verrattuna entiseen ja ovatko läheiset huomautelleet tai huolissaan tilanteen muuttumisesta. Mikäli arkiselviytyminen on vaikeutunut, muistettavat asiat katoavat nopeasti, luettu teksti unohtuu hetken päästä, asioiden nimet hukkuvat, esineiden ja laitteiden käyttötarkoitus unohtuu ja persoonallisuus saattaa muuttua. Tilanteeseen on syytä tarttua nopeasti.  

Voit ottaa yhteyttä omaan terveyskeskukseen, paikalliseen muistineuvolaan tai muistiyhdistykseen. Tärkeintä on, että ajoissa tunnistettu muistisairaus voidaan paremmin hoitaa ja kotona asuminen on mahdollista pidempään hyvällä hoidolla ja kuntoutuksella.