Oppiminen on iso osa elämää

Kirjoittaja: yliopettaja Leena Härkäpää 

Motto: ”Elämä on oppimista”

Terveen iän avaimet –koulutuskokonaisuudessa oli tarkoitus kaikkien osapuolten oppia. Sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset eri järjestöistä saivat uutta tietoa paitsi toisiltaan myös vertaisohjaajilta ja päinvastoin. Myös ulkopuolista asiantuntemusta käytettiin. Tutustuminen eri järjestöihin, niiden tiloihin ja uuteen tietoon mahdollisti idut yhteistyöhön. 

Tällä koulutuskokonaisuudella oli myös tarkoitus luoda oppimisasioihin liittyviä toimintamalleja ja työvälineitä sovellettavaksi omaan työhön. 

Yhteistyöhön ja uuden tiedon käyttöön tähtäävä työskentely aluksi toisilleen tuntemattomien, mutta samasta asiasta kiinnostuneiden kanssa, nosti koulutustilaisuuksissa esiin seuraavia oppimiseen liittyviä asioita:  

  • Tila ja työkalut
  • Oppiminen - mitä se voi olla?
  • Menetelmät, välineitä tutustumiseen ja yhteistyöhön
  • Vuorovaikutus - kuuntelua ja vaikuttamista
  • Arviointia matkan varrelle ja tulevaisuutta kohti

Lue lisää…