Tapaturmat

Iäkkäiden ihmisten tapaturmat

Iäkkäiden ihmisten tapaturmista 80 % johtuu kaatumisista, liukastumisista tai putoamisista. Kaatuminen on yli 65-vuotiaiden tavallisin tapaturmaisen kuoleman syy.

Ikä on keskeinen tekijä, joka altistaa kaatumisille. Kaatumistapaturmat ovat merkittävä kansanterveydellinen ja -taloudellinen haaste, koska erityisesti 80-vuotiaiden ja sitä vanhempien henkilöiden määrä kaksinkertaistuu nykyisestä vuoteen 2030 mennessä. 

Lue lisää: 

http://www.thl.fi/fi_FI/web/pistetapaturmille-fi/iakkaat;jsessionid=92BDC84F37B327F9DD5CF2B1C0BD6499