Terveysliikunta

Kirjoittaja: Ikäinstituutti

Motto: ”Liikunnasta terveyttä ja hyvinvointia”

Liikunta on tärkeää kaikenikäisille ihmisille, mutta iän myötä liikunnan merkitys korostuu entisestään.
Liikunta: 

 • edistää itsenäistä selviytymistä 
 • parantaa lihasvoimaa, tasapainoa, liikkuvuutta ja kävelykykyä
 • ehkäisee kaatumisia ja murtumia 
 • tuo hyvää mieltä
 • vahvistaa muistia
 • tarjoaa tilaisuuden muiden ihmisten tapaamisen
 • tukee pitkäaikaissairauksien ehkäisyä, hoitoa ja kuntoutusta. 

Iäkkäiden ihmisten liikunnasta on annettu kansainväliset terveysliikuntasuositukset, joiden mukaan iäkkäiden ihmisten tulisi harjoittaa: 

 • kestävyyskuntoa vähintään 2,5 h/vko reippaasti tai 1,5 h/vko rasittavasti 
 • lihasvoimaa 2-3 krt/vko    
 • tasapainoa 2-3 krt/vko
 • notkeutta 2-3 krt/vko

Seuraavassa kuvassa on UKK-instituutin kehittämä Liikuntapiirakka yli 65-vuotiaille

Liikunta voi olla arkiliikuntaa, ulkoilua, omatoimista harjoittelua tai ohjattua ryhmätoimintaa. Tärkeintä on liikkua säännöllisesti ja nousujohteisesti. Harjoittelua tehostetaan tai vaikeutetaan kunnon ja taitojen kasvaessa. Liikuntaa aloitettaessa kannattaa laatia oma liikuntasuunnitelma yhdessä terveys- tai liikunta-alan ammattilaisen kanssa. Suunnitelma helpottaa tavoitteiden asettamista ja liikunnan toteutumisen seurantaa. Tutkimusten mukaan vain pieni osa ikäihmisistä liikkuu liikuntasuositusten mukaisesti. Erityisesti voima- ja tasapainoharjoittelu on vähäistä. 

Ikäinstituutin koordinoimassa Voimaa vanhuuteen -ohjelmassa kehitetään ja levitetään iäkkäiden terveysliikunnan hyviä toimintatapoja. Ohjelmassa on syntynyt hyviä malleja siitä, miten liikuntaneuvontaa, voima- ja tasapainoharjoittelua sekä ulkoilutoimintaa voi järjestää eri toimijoiden yhteistyöllä. 

Ikäihmisten liikunnan kansallinen toimenpideohjelma edistää terveytensä kannalta liian vähän liikkuvien ikäihmisten tasa-arvoisia mahdollisuuksia liikkua nykysuositusten mukaisesti. Toimenpide-ehdotuksia viedään käytäntöön verkostomaisella työtavalla lisäämällä ikäihmisille liikuntaneuvontaa ja –toimintaa,  sekä toimijoille tietoa ja osaamista ikäihmisten terveysliikunnasta.