Kuntoutuksen edistämisyhdistyksen koordinoima projekti toteutettiin yhdessä usean eri asiantuntijajärjestön kanssa. 

Monialaista yhteistyötä tehtiin Eläkeliiton, Ikäinstituutin, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Sininauhaliiton, Helsingin Sydänpiirin, Hengitysliiton, Helsingin Alzheimer-yhdistyksen, Suomen Mielenterveysseuran ja Haaga-Helia Ammatillisen opettajakorkeakoulun kanssa.